Kontrola dostępu

Systemy Kontroli Dostępu (KD) przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref.
Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po danym obiekcie korzystając z identyfikatorów osobistych.
Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do
wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu administrator oraz inne
uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób
czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych.

Zalety Systemu KD:

Najważniejszą zaletą zastosowania Systemu Kontroli Dostępu, oprócz wymiernych korzyści finansowych, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia na terenie obiektu. Wprowadzenie kontroli dostępu ogranicza ryzyko strat związanych z kradzieżą, jak również umożliwia bezzwłoczne pozyskanie danych o osobach przebywających i poruszających się po obiekcie. Jest to szczególnie cenna informacja w przypadku konieczności nagłej ewakuacji. Systemy Kontroli Dostępu ze względu na swoją specyfikę często staje się podwaliną do rozbudowy o kolejne elementy z zakresu ochrony i bezpieczeństwa, takie jak systemy CCTV, RCP czy Parkingowe.
Podstawowe elementy Systemu KD:
Czytnik kontroli dostępu
Sterownik
Elektrozamek
Kontaktron
Karty zbliżeniowe
Oprogramowanie UniKD