Pomiary elektryczne

Każdą nowo wykonaną lub zmodernizowaną instalację elektryczną przed oddaniem do użytku należy poddać specjalistycznym pomiarom, które określą jej sprawność i bezpieczeństwo. Fakt iż odbiorniki oraz urządzenia elektryczne działają poprawnie nie świadczy o tym, że instalacja elektryczna spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym czy pożarem. Dlatego w celu ochrony zdrowia oraz życia przeprowadza się badania okresowe i diagnostyczne instalacji elektrycznej. Wszystkie pomiary wykonujemy nowoczesnymi oraz atestowanymi przyrządami dedykowanymi do tego typu pomiarów. Nasza firma wykonuje pełen zakres badań odbiorczych i okresowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami:
– pomiary parametrów pętli zwarcia ( także z wyłącznikami RCD)
– pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych
– pomiary rezystancji izolacji instalacji
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych
– pomiary rezystancji uziemień
– badania instalacji odgromowych
– inne specjalistyczne pomiary