Systemy alarmowe

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN). Systemy alarmowe, czyli systemy zabezpieczające domy, biura czy inne obiekty przed niepowołanymi osobami.
Współczesne alarmy poza sygnalizacją akustyczną (wycie syreny) oraz optyczną (sygnały świetlne) potrafią w bardziej zaawansowany sposób sygnalizować alarm, np. wysyłać pod wyznaczony numer SMS-a o określonej treści, czy też dzwonić pod wybrany numer i przekazywać ustalony komunikat głosowy.
System alarmowy składa się z szeregu urządzeń, których dobór zależy od przeznaczenia alarmu. Zatem innej konfiguracji urządzeń użyjemy w domu jednorodzinnym a innej w dużej hali zakładu pracy.Urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego:
Centrala alarmowa – można by ją określi mianem serca albo mózgu systemu alarmowego.
Bez niej system alarmowy nie jest w stanie sam działać. Centrala alarmowa zbiera informacje pochodzące innych urządzeń, jakie są do niej podłączone. Następnie dane te są przez centralę przetwarzane i w zależności od sytuacji podejmowane są odpowiednie działania. O sposobie reakcji centrali alarmowej na określone przypadki decyduje pod czas programowania instalator systemów alarmowych. Ponieważ centrala odgrywa tak ważną rolę w systemie alarmowym powinna znajdować się w bezpiecznym, trudnym do zlokalizowania miejscu.Czujka ruchu – zadaniem czujki jest zbieranie informacji o ruchu w obszarze, w jakim się znajduje. Jeśli czujka prześle do centrali informacje, które ta zgodnie z programem zinterpretuje jako zagrożenie, wykona odpowiednie zadania przekazując poszczególnym urządzeniom zaprogramowane rozkazy, np. wycie syreny, itp. Czujki ruchu możemy podzielić na: podczerwieni (aktywne i pasywne), mikrofalowe oraz dualne, łączące te dwa sposoby wykrywania naruszeń.Czujka zbicia szkła – urządzenie wykrywające zbicie szyby w oknie lub w drzwiach. Większość obecnych na rynku czujek zbicia szkła to czujki mikrofonowe.
Bardziej zaawansowane czujki analizują docierające do nich dźwięki pod kątem wystąpienia dźwięku o ściśle określonym charakterze.
Czujka magnetyczna – zadaniem tego czujnika jest wykrywanie sytuacji, w której otwierane są okna, drzwi, itp. Czujki magnetyczne składają się z dwóch elementów: magnesu i kontaktronu. Gdy kontaktron znajdzie się poza zasięgiem magnesu (pola magnetycznego) czujnik daje centrali sterującej informację o otwarciu drzwi, okna czy rolety.
Sygnalizator – możemy tutaj wyróżnić sygnalizatory optyczne, wykorzystujące sygnalizację świetlną oraz sygnalizatory akustyczne, wykorzystujące sygnalizację dźwiękową. Sygnalizatory mogą być montowane na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.
Manipulator – inaczej zwany klawiaturą, umożliwia wprowadzanie hasła załączającego lub wyłączającego czuwanie systemu alarmowego. Manipulator także informuje o awariach, alarmach i innych zdarzeniach, które zarejestrował system alarmowy. Wykorzystując manipulator możemy zaprogramować lub zmienić już istniejące oprogramowanie centrali alarmowej. W systemach alarmowych możemy wykorzystać manipulatory LCD, LED czy najnowsze – dotykowe.

Montujemy systemy renomowanych producentów – Jablotron, Risco, DSC, Satel